par mums


„Yess® darba aģentūras” dibināšanas mērķis ir nodrošināt Latvijas uzņēmumiem iespēju uz īsu laiku nolīgt darbaspēku pagaidu vai sezonāla rakstura darbu veikšanai, tādā veidā veicinot uzņēmumu darba efektivitātes celšanu. Vienlaikus tas stimulē nodarbinātības palielināšanos, veicinot darba tirgus attīstību valstī.

Daudzu uzņēmumu praksē bieži rodas situācijas, kad ir nepieciešams uz noteiktu laiku piesaistīt papildu darbaspēku - projekts, kas īstenojams noteiktā laikā, saslimst darbinieks, darbinieks aiziet atvaļinājumā vai uzteic darbu, ir negaidīti daudz pasūtījumu, kas jāīsteno īsā laika periodā, “karstā” sezona, utt.. Situācijas var būt daudz un dažādas, bet tās visas prasa ātri atrast papildu darbaspēku uz noteiktu laiku. Problēmai ir dārgi risinājumi: papildus noslogot esošos darbiniekus, maksājot par virsstundu darbu dubultā apmērā, ātri meklēt papildu darbiniekus pašiem, ieguldot ievērojamus resursus to meklēšanā un atlasē. Taču ir arī lētāks un ātrāks problēmas risināšanas veids.

Rietumeiropas valstīs jau vairākus gadus pastāv tāds pakalpojums, kā darbaspēka noma uz noteiktu laiku. Tas neprasa lielus izdevumus, taču ļauj operatīvi un elastīgi plānot darbaspēku. Vajadzīgs papildu darbinieks uz mēnesi? Viens zvans un nākamajā dienā bez liekām pūlēm, izmaksām un papīra darba vajadzīgās kvalifikācijas darbinieks ir pieejams un gatavs strādāt. Piemēram, dažos uzņēmumos Nīderlandē līdz pat 30% darbinieku ir pagaidu darbinieki no darba aģentūrām. Uzņēmumi augsti vērtē priekšrocības, ko sniedz šāds darbaspēka trūkuma problēmas risinājums.

Tagad darbaspēka nomas pakalpojums ir pieejams arī Latvijā! „Yess® darba aģentūra” sniedz darbaspēka nomas pakalpojumus atbilstoši Rietumeiropas standartiem. Mēs no savas datu bāzes atlasīsim un nosūtīsim piemērotāko darbinieku, kā arī uzņemsimies visas formalitātes: līgumus, algas aprēķinus un uzskaiti, nodokļu nomaksu u.t.t. Klientam atliek tikai izdarīt pasūtījumu un pēc pakalpojuma realizācijas vai reizi divās nedēļās apmaksāt vienu rēķinu par darbinieku padarīto darbu. Tas ir tik vienkārši!

Aģentūra darbojas pēc šādas shēmas:

  1. Aģentūra uztur un pastāvīgi papildina datu bāzi ar informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt īslaicīgu (pagaidu) darbu.
  2. Uzņēmumam, rodoties nepieciešamībai pēc pagaidu darbaspēka, ir jāvēršas pie aģentūras darbiniekiem ar veicamo darbu aprakstu un piedāvāto samaksu.
  3. Aģentūras darbinieki īsā laikā atlasīs no datu bāzes atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un nosūtīs tos uzņēmumam.
  4. Pēc darbu izpildes uzņēmums norēķinās ar aģentūru. Savukārt aģentūra izmaksā darbiniekiem algu, aprēķinot un ieturot visus Latvijas likumdošanā paredzētos nodokļus.

Aģentūras birojs atrodas Rīgā, un pagaidām pakalpojumi tiek piedāvāti tikai Rīgā un Rīgas rajonā. Ar laiku tiek plānots sniegt pakalpojumus arī citās Latvijas pilsētās.

Ja esat potenciālais darba devējs, uzziniet vairāk par šo un citiem mūsu pakalpojumiem šeit.

Ja meklējat darbu, vai vēlaties papildus esošajam citu darbu, uzziniet kā pie tā tikt šeit.

šobrīd meklējam